Jagannatha, (sanskr. „Pasaulio valdovas“) forma, pagal kurią garbinamas dievas Krišna. Naujojoje Govardhano bendruomenėje Jagannatha mandir rūpinasi viena bhaktų šeima. Šioje šventovėje Viešpats gyvena kaip Jagannatha, jo brolis Balabhadra (Balarama) ir jo sesuo Subhadra.

Rathayatra – šventė, švenčiama vežant dievybę procesijoje (yatra) gatvėmis vežime (ratha). Tai suteikia dievybės daršano (palankaus žvilgsnio) garbintojams, kurie dėl kastų ar sektantiškų apribojimų neįleidžiami į šventovę.

Šiame garsiausiame Rathayatros festivalyje dievas Krišna, garbinamas kaip Džaganata, kasmet vykstančiame skirtinguose Lietuvos miestuose.

Narada Purana (uttara kanda 52.12) atskleidžia Viešpaties Narajanos ir Lakšmidevi pokalbį apie Purushottama kšetrą (Jagannatha Puri),

pratimam tatra tam drstva svayam devena nirmitam
anayasena vai yanti bhavanam me tato narau

„Žmogus, pamatęs ten paties Viešpaties pastatytas Dievybes, lengvai suras kelią pasiekti Mano buveinę“. Kiekvienas, pamatęs Viešpaties Krišnos, Balaramos ir Subhadros Dievybes Džagannatha Puri laisvalaikio Rathayatros metu, reiškia nusipirkti bilietą, kad pasiektų Vaikunthos aukščiausią buveinę – amžinąjį pasaulį, kuriame nėra rūpesčių.

Rathe ca vamanam drstva punar janma na vidyate.

„Tiesiog matydamas Viešpatį vežime, žmogus daro pažangą, kad sustabdytų gimimo ir mirties kartojimąsi.

Sakoma, kad Rath Yatra dalyvius nepaprastai palaimins Viešpats Jagannatha (Krišna), pvz.
(1) Matydamas gailestingus didelius Jagannathos dviejų akių gaublius, bhaktas bus palaimintas sumanaus proto tyrumo ir dvasinio pakilimo;
(2) Rathayatros stebėjimas išsklaidys nuodėmes, kurias įkūnijo ankstesniuose gimimuose;
(3) Lydintis asmuo Rathayatroje gaus tokį patį turtingumą kaip Viešpats Višnu, net jei jis kilęs iš neturtingos šeimos;
(4) Šokant, dainuojant ir dainuojant Ratharatros aplinkoje, dalyvis bus pakeltas į aukštesnį lygį nei jogai; ir
(5) Aktyvus dalyvavimas Rathayatroje bet kokiomis priemonėmis gaus didžiausius Viešpaties Jagannathos palaiminimus.

lt_LTLT
Scroll to Top