ISKCON: Naujojo Govardhano Krišnos Sąmonės religinės bendruomenės oficialus puslapis

Srila Prabhupada

A.C. Bhaktivedānta Svamis Prabhupāda (1896-1977), ISKCON įkūrėjas ir ācārya

Sekmadieninės programos

Kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią sekmadieniais.

Harinamos

Kiekvieno mėnesio antrą šeštadienį Šiauliuose, ketvirtą mėn. šėštadienį – Panevėžyje.

Maistas kūnui ir sielai

Kiekvieną penktadienį Krakių miestelyje.

“Jis pastatė namus, kuriuose gali gyventi visas pasaulis – A. Č. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada”

Šventykla

Kėdainių m. Krišnos Sąmonės religinė bendruomenė oficialiai įregistruota 2011 m rudenį Pajieslio km. 2013 m suremontuotos patalpos ir įkurta šventykla, kurioje vyksta rytinis Dievybių garbinimas (Mangala Arati), rengiamos sekmadieninės ir šventinės programos, organizuojamos harinamos, išvažiuojamosios programos, namahatos.

Įkūrimas

JŠ Bhakti Caitanya Swami inicijavo ir globoja New Govardhan ashram įkūrimą.
Jo dėka atvyko ir pradedama garbinti Govardhan Shila Dievybė.

Bendruomenė

New Govardhane šiuo metu gyvena 50 bendruomenės narių. Šalia šventyklėlės nupirktoje žemėje įkurta gyvenvietė, kurioje transcendentinėje aplinkoje gyventi keliasi atsidavusieji.

Tikslai

  • padėti žmonėms aiškiau suvokti skirtumą tarp dvasios ir materijos, tarp amžino ir laikino
  • patarti žmonėms, praktikuojantiems dvasinį gyvenimą
  • atskleisti materialistinio gyvenimo trūkumus
  • propaguoti Kršnos Sąmonę taip, kaip ji apreikšta šventraščiuose “Šrimad-Bhagavatam” ir “Bhagavad-Gita”
  • padėti žmonėms suvokti savo ryšį su Dievo Asmeniu
  • ugdyti brolybės jausmą; propaguoti subalansuotą, sveiką, natūralų gyvenimo būdą ir kt.

lt_LTLT
Scroll to Top