New Govardhan ashram

Kėdainių m. Krišnos Sąmonės religinės bendruomenės oficialus puslapis

Srila Prabhupada

A.C. Bhaktivedānta Svamis Prabhupāda (1896-1977), ISKCON įkūrėjas ir ācārya

Sekmadieninės programos

Kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią sekmadieniais.

Harinamos

Kiekvieno mėnesio antrą šeštadienį Šiauliuose, ketvirtą mėn. šėštadienį – Panevėžyje.

Food for Life

Kiekvieną penktadienį Krakių miestelyje.

“Jis pastatė namus, kuriuose gali gyventi visas pasaulis – A. Č. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada”

Šventykla

Kėdainių m. Krišnos Sąmonės religinė bendruomenė oficialiai įregistruota 2011 m rudenį Pajieslio km. 2013 m suremontuotos patalpos ir įkurta šventykla, kurioje vyksta rytinis Dievybių garbinimas (Mangala Arati), rengiamos sekmadieninės ir šventinės programos, organizuojamos harinamos, išvažiuojamosios programos, namahatos.

Įkūrimas

JŠ Bhakti Caitanya Swami inicijavo ir globoja New Govardhan ashram įkūrimą.
Jo dėka atvyko ir pradedama garbinti Govardhan Shila Dievybė.

Bendruomenė

New Govardhane šiuo metu gyvena 50 bendruomenės narių. Šalia šventyklėlės nupirktoje žemėje įkurta gyvenvietė, kurioje transcendentinėje aplinkoje gyventi keliasi atsidavusieji.

Tikslai

  • padėti žmonėms aiškiau suvokti skirtumą tarp dvasios ir materijos, tarp amžino ir laikino
  • patarti žmonėms, praktikuojantiems dvasinį gyvenimą
  • atskleisti materialistinio gyvenimo trūkumus
  • propaguoti Kršnos Sąmonę taip, kaip ji apreikšta šventraščiuose “Šrimad-Bhagavatam” ir “Bhagavad-Gita”
  • padėti žmonėms suvokti savo ryšį su Dievo Asmeniu
  • ugdyti brolybės jausmą; propaguoti subalansuotą, sveiką, natūralų gyvenimo būdą ir kt.

Parama

New Govardhan ashramo veikla yra padėti žmonėms suvokti savo ryšį su Dievo Asmeniu. Todėl paremdami musų veiklą, Jūs tiesiogiai prisidėsite prie Viešpaties Čaitanyos Mahaprabhu ir Šilos Prabhupados misijos skleidžiant Švento Vardo šlovę. Net ir mažiausia auka mums yra labai svarbi ir vertinga.

Paramos būdasKaip paremti
Pervedant į sąskaitąPavadinimas: Kėdainių m. Krišnos Sąmonės religinė bendruomenė
Įmonės kodas: 302680103
Adresas: Ateities g. 11, Pajieslio kaimas, Kėdainių rajonas
Sąskaita: Swedbank LT65 7300 0101 3673 5518
Paskiriant 2 proc. pajamų mokesčio sumos, sumokėtos per metusVadovaujantis LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, kiekvienas mokesčių mokėtojas gali paskirti paramos gavėjo statusą turinčiai ne pelno siekiančiai organizacijai iki 1.2 procentų pajamų mokesčio sumos, sumokėtos per metus. Prašymą gyventojas turi pateikti iki šių metų gegužės 1 d. apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Formą galite pildyti dviem būdais:
1. Tiesiogiai internetu prisijungę per elektroninio deklaravimo sistemą
2. Užpildykite popierinę formą ir pristatykite į artimiausią VMI. Formą galima rasti čia
Paliekant aukų dėžutėje šventykloje 
Perduodant atsakingam asmeniuiDineshvara pr. (Darius) 8 628 47840

Tikslinė parama departementams

Galite paremti mūsų departamentų veiklą:

Dievybių garbinimo – Dievybių puošimas, parafernalijos atnaujinimas, saldumynų Dievybėms gaminimas ir kt.

Sankirtanos – harinamų organizavimas, knygų platinimas.

Švenčių organizavimo – lektorių atvykimo išlaidos, vaišių ruošimas, gėlės ir kt.

Ūkio – komunaliniai mokesčiai, remonto darbai, švaros palaikymas ir kt.

Jusų auka gali būti tikslinė – savo paaukojimą galite paskirti konkrečiai šventei ar konkrečiai veiklai. Norėdami paaukoti konkrečiai veiklai prašome nurodyti paskirtį.

Visa parama ir paaukojimai yra griežtai naudojami pagal paskirtį Jei paaukojimas nėra tikslinis lėšos bus paskirstytos kiek įmanoma racionaliausiu bei reikalingiausiu būdu.

Orentacinės mėnesinės išlaidos

Ashramo išlaidos mėnesiui:

Dievybių garbinimo – 60 €
Švenčių organizavimo – 170 €
Ūkio poreikiai – 90 €