Harinamos

Kiekvieno mėnesio antrą šeštadienį Šiauliuose, ketvirtą mėn. šėštadienį – Panevėžyje.

Harinama nėra koks nors nesąmoningas ar įsivaizduojamas dalykas. Tai nėra koks nors unikalus objektas šioje plotmėje, kurį galima pamatyti, ir jis visiškai nepriklauso šiam matomam akivaizdžiui pasauliui. Harinama yra Aukščiausiojo Viešpaties įsikūnijimas. Tai pats Bhagavas. Šventasis vardas (nama) yra tiesiogiai Hari, o Hari yra tiesiogiai Šventasis vardas. Šri Nama yra transcendentinė substancija, pilna pati savaime. Tai yra visagalis Aukščiausiasis Dievo Asmuo.

Transcendentinis vardas (nama) nesiskiria nuo asmens, kuriam suteiktas vardas (nami). Šri Nama išreiškia save. Šri Nama turi savo iniciatyvą. Transcendentinis vardas Šri Nama yra pats vardo šri nami asmenybė, o transcendentinis vardas yra pats asmuo, kuris turi formą, savybes, asocijuojasi ir atlieka įvairias transcendentines pramogas. Transcendentinis vardas yra Jis pats ta forma, tos savybės, tie partneriai ir žaidimai. Nėra skirtumo tarp Šventojo Vardo (nama) ir asmens (nami).

Transcendentinis vardas yra sabda-brahma. Šri Nama yra pats Krišna. Šiame Kali amžiuje Šri Krišna pasirodė Jo Šventojo Vardo Šri Namos pavidalu. Tie, kurie gieda Šventuosius vardus, patys yra sąmoningos būtybės; tik jie gali kalbėti harikath apie vibhu-cetana, aukščiausią, begalinę sąmoningą Būtį Šri Harinamą. Jie sako: „O šventas vardas! Aš esu tavo tarnas ir priėmiau tavo pastogę“.

Tie, kurie gieda šventuosius vardus, yra Harinama Prabhu tarnai. Pats Šri Krišna pasirodė Jo vardo pavidalu. Todėl mes nuodugniai priimsime išskirtinę harinamos prieglobstį. Pas nieką kitą neisime.

iš Šrila Prabhupadera Upadesamrta

lt_LTLT
Scroll to Top