ISKCON logo

New Govardhan Ashram

Kėdainių Krišnos sąmonės bendruomenė

Vegetarizmas švietimo įstaigose

2017 m. rugsėjo 1 d.

Straipsnis Lietuvos ryte

Vilnietės dizainerės Dianos Paukštytės (35 m.) duktė Adriana (7 m.) nuo mažens nevalgo mėsos, todėl prieš renkantis vaikų darželį, o šį rudenį – jau mokyklą prireikė įspėti pedagogus, kad nebūtų nusižengiama mergaitės valgymo įpročiams. Tad būsima pirmokė mokykloje galės valgyti vegetariškus pietus ...


2017 m. liepos 14 d.

Susitikime su sveikatos ministru Aurelijumi Veryga aptarėme vegetarinio meniu viešajame sektoriuje įgyvendinimo startegiją. Vegetarinio meniu sudarymui rekomendacijos jau yra visose įstaigose. Reikalaukite vegetarinio meniu vaikų darželiuose, mokyklose, globos namuose, ligoninėse, kariuomenėje, įkalinimo įstaigose.

1-P7140012 1-P7140015


2017 m. kovo 17 d.

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu aktualios rekomendacijos nėra parengtos arba jų nėra laikomasi, dėl ko vegetarinio maitinimo pasirinkimo galimybės klausimas išlieka vis dar problemiškas ir spręstinas uždavinys, pakartotinai siunčiame reikalavimą ir prašome užtikrinti vegetarinę mitybą nepakenkiant sveikatai (subalansuoti) visos Lietuvos darželiuose, mokyklose ar kitose vaikų ugdymo ir socialinėse įtaigose.


2016 m. gegužės 10 d.

Gauname atsakymą iš Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, kuriame nurodyta:

"Valstybinės maisto ir veterinarijos tamybos direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-610 „Dėl vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo". 

Aprašo 40 punkte nustatyta, kad sudarant vaikų maitinimo valgiaraščius turi būti atsižvelgiama j rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas vaikams. Aprašas užtikrina galimybę tam tikrus maisto produktus keisti kitais (vegetariški valgiaraščiai taip pat gali būti bendra tvarka teikiami derinti Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje ar jos padaliniuose). 

Kaip Tarnybą telefonu informavo Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojai, 2016 m. balandžio 8 d. vykusiame tarpžinybinės darbo grupės vaikų maitinimo paslaugų ugdymo ir socialinės globos jstaigose organizavimo problemoms spręsti posėdyje tarp kitų aktualių, susijusių su vaikų maitinimo organizavimu, problemų buvo svarstytas ir vegetarinio maitinimo organizavimo klausimas. Vienas iš darbo grupės pateiktų siūlymų vaikų mitybai gerinti — parengti vegetarinio maitinimo organizavimo rekomendacijas. Konkretūs terminai šioms rekomendacijoms parengti nebuvo nustatyti, tikėtina, jog rekomendacijos bus parengtos 2016 m. liepos- rugpjūčiro mėnesiais. 


2016 m. balandžio 27 d.

Siunčiame skundą Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai prašydami užtikrinti vegetarinę mitybą nepažeidžiant tikėjimo ir nepakenkiant sveikatai (subalansuoti) visos Lietuvos darželiuose, mokyklose ar kitose vaikų ugdymo ir socialinėse įstaigose.


2016 m. balandžio 19 d.

Iš Sveikatos Apsaugos Ministerijos gauname atsakymą, kuriame nurodoma:

"Atkreipiame dėmesį, kad maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos jstaigose tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkrieio 11 d. jsakymu Nr. V-964 "Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos istaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau — Aprašas) nėra nustatyta, kad vaikai turi būti privalomai maitinami mėsa, žuvimi ar pan. Aprašas jau dabar užtikrina galimybę vaikus maitinti vegetariškai"


2016 m. kovo 30 d.

Siunčiame prašymą Sveikatos Apsaugos Ministerijai užtikrinti vegetarinę mitybą nepažeidžiant tikėjimo ir nepakenkiant sveikatai (subalansuoti) visos Lietuvos darželiuose, mokyklose ir kitose vaikų ugdymo ir socialinėse įstaigose.


2016 m. kovo 19 d.

Vyksta teisiniai procesai, kad Lietuvos ugdymo įstaigose, tokiose kaip mokyklos, darželiai, vaikų namai ir kt. būtų įvestas ir vegetarinis maitinimas. Tam reikia visuomenės pritarimo ir paskatinimo. Prašome švietimo įstaigas užpildyti palaikymo formą.


2016 m. vasario 5 d.

Tradicinėse ugdymo įstaigose ne visada pageidaujamo dėmesio sulaukia žmogaus individualybė. Ypač tai pasakytina apie maitinimą vaikų darželiuose ir mokyklose.

Visi valstybiniai darželiai ir mokyklos Lietuvoje yra skirti visavalgiams, tačiau randasi vis daugiau šeimų, kurioms mėsos vartojimas nepriimtinas dėl etinių, moralinių, religinių ar sveikatos priežasčių.

Padėtį galima pakeisti darželiuose ir mokyklose užtikrinant galimybę rinktis alternatyvų vegetarinį valgiaraštį. Tam reikia palaikymo, pagalbos, finansų. Kėdainių Krišnos sąmonės religinė bendruomenė kviečia visuomenę prisidęti prie projekto įgyvendinimą.

Reikalinga suma teisiniams dokumentams paruošti €4500

2016.02.29 - surinkta visa suma! Labai ačiū visiems prisidėjusiems.