ISKCON logo

New Govardhan Ashram

Kėdainių Krišnos sąmonės bendruomenė

Vegetarizmas kariuomenėje

2017 birželio 12 d.

Žilvinas Užkuraitis siunčia užklausą KAM kaip dar galėtume prisidėti prie vegetarinių valgiaraščių sudarymo paspartinimo, nes negavome jokio atsakymo.


2017 gegužės 24 d.

Žilvinas Užkuraitis pateikia KAM visas patobulintas vegetarines receptūras.


2017 kovo 21 d.

Žilvinas Užkuraitis susitinka su pulkininku leitenantu Vidu Zabiela (KAM logistikos departamentas) ir su Dalia Davidauskiene (vyriausia KAM mitybos specialistė). Susitikimo metu mums buvo pažadėta iki gegužės 1d. pakeisti valgiaraščius kad būtų naudojami vegetariniai produktai vietoj kiaušinių ir sūrių su gyvulinės kilmės sudedamosiomis dalimis.


2017 vasario 11 d.

Žilvinas Užkuraitis paskirtas atsakingu asmeniu konsultuoti KAM dėl laktovegetarinio valgiaraščio sudarymo.


2017 sausio 30 d.

Gautas atsakymas iš KAM, kuriame sutinkama, kad sudarytas valgiaraštis yra tobulintas ir KAM yra pasiruošusi bendradarbiauti ir konsultuotis dėl laktovegetarinio valgiaraščio sudarymo. Taip pat prašoma paskirti įgaliotą bendruomenės asmenį valgiaraščio derinimui.


2016 m. rugsėjo 30 d.

KAM (Krašto apsaugos ministerija) išsiųstas pareiškimas dėl teisės į religijos laisvę ir įsitikinimus pažeidimų bei lakto vegetarinio valgiaraščio sudarymo su reikalavimu:

  • sudaryti valgiaraštį/čius, atitinkančius Krišnos sąmonės religijos išpažinėjų mitybą – lakto vegetarinę - be mėsos, žuvies, kiaušinių, tačiau įtraukiant pieno produktus
  • sudarinėjant lakto vegetarinį meniu, tartis, konsultuotis su Pareiškėjos atstovais, atsižvelgti į komentarus dėl sudaryto valgiaraščio

2016 m. rugsėjo 12 d.

KAM (Krašto apsaugos ministerija) buvo įpareigota sudaryti lakto vegetarinį valgiaraštį iki liepos 1 d. Krašto apsaugos ministerija (KAM) neįvykdė įpareigojimo sudaryti vegetarinį meniu iki š.m. liepos 1 d. - alternatyvus meniu buvo sudarytas rugpjūčio mėnesio pabaigoje, tačiau ne vegetarinis - pareiškėjai ignoruoti.

Nusprendėme kreiptis į teismą, kad būtų apgintos vegetarų teisės ir sudarytas bei realiai įgyvendinamas vegetarinis valgiaraštis kariuomenėje.

Renkame lėšas €1150 teisminio proceso dokumentams.

Reikiama suma baigiama rinkti tik 2017 kovo 14d. Ačiū visiems prisidėjusiems.


2016 m. rugsėjo 5 d.

Iš KAM gauti parengti ir bei SAM patvirtinti valgiaraščiai. Išnagrinėjus juos paaiškėjo, kad parengtas vegetarinis mitybos planas neatitinka mitybos, kurią praktikuoja Krišnos sąmonės išpažinėjai, sudarytame meniu neatitinka lakto vegetarinės mitybos plano produktų. Vadinasi, asmenų, atliekančių karo tarnybą bei išpažįstančių Krišnos sąmonės religiją, teisės bus ir toliau pažeidžiamos. Pabrėžiama, kad Pareiškėjų atstovai pirminiame pareiškime nurodė, jog yra pasirengę bendradarbiauti sudarant vegetarinius valgiaraščius, be to, viso proceso metu ne kartą kreipėsi skambindami, norėdami prisidėti prie rengiamų valgiaraščių – tačiau visą laiką buvo ignoruojami.


2016 m. rugsėjo 2 d.

Pareiškėja norėdama sužinoti, ar Jos teisės nebus toliau pažeidinėjamos kreipėsi į KAM prašydama pateikti sudarytus vegetarinius valgiaraščius.


2016 m. rugpjūčio 30 d.

KAM (Krašto apsaugos ministerija) buvo įpareigota sudaryti lakto vegetarinį valgiaraštį iki liepos 1 d.

Meniu buvo sudarytas, tačiau, ne laktovegetarinis, o veganinis, jame įtraukti kiaušiniai. Iki šios dienos šis meniu vis dar nepatvirtintas. Apie meniu nebuvome informuoti. Nebuvo jokio bendradarbiavimo su mumis , kaip pareiškėjais: į el. pašto laiškus neatsakinėjo, paskambinus telefonu nuolat nukreipdavo bendrauti su kitu asmeniu, kol prisiskambinus logistikos vado pavaduotojui ir paprašius meniu susipažinimui, gavome atsakymą, kad negali jo suteikti, kol nepatvirtino vadas.

Dėl susidariusios situacijos vėl būtina kreiptis į teisininkus. Reikalinga visumenės pagalba surenkant € 140 dėl teisinės užklausos (su prašymu pateikti sudarytus valgiaraščius), kuri bus galiojanti ir vėlesniame teisminiame procese.

Reikiama suma surenkama labai greitai. Ačiū visiems prisidėjusiems.


2016 m. liepos 27 d.

Sveikatos apsaugos ministerija raštu ,,Dėl karių vegetarinio maitinimo valgiaraščių‘‘ Nr. (10.2.4.1-412)10-6351 informavo KAM, kad patikrinus valgiaraščius, nustatyta, kad valgiaraščiai atitinka nustatytas fiziologines normas.


2016 m. sausio 7 d.

Priimtas LGKT sprendimas, kuriuo konstatuota, kad neužtikrinant vegetarinės mitybos kariuomenėje pažeidžiamos tiek nacionalinių, tiek tarptautinių teisės aktų nuostatos, Krašto apsaugos ministerija (toliau - ,,KAM‘‘) buvo įpareigota:

  • imtis priemonių, kad būtų sudarytas lakto vegetarinis valgiaraštis;
  • apie šias priemones informuoti iki 2016 m. liepos 1 d.

2015 m. spalio 22 d.

Kėdainių miesto Krišnos sąmonės religinė bendruomenė (toliau - ,,Pareiškėja‘‘) kreipėsi į Krašto apsaugos ministeriją (toliau - ,,KAM‘‘), Sveikatos apsaugos ministeriją (toliau - ,,SAM‘‘) bei Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą (toliau - ,,LGKT“) dėl teisės į religijos laisvę bei įsitikinimus pažeidimų atliekant pradinę karo tarnybą.


2015 m. spalio 2 d.

Šiuo metu šalies socialinė sistema ne pilnai patenkina žmonių bendruomenės poreikių įvairovę. Realiai neįgyvendina dalies teisės rinktis savo vertybes atitinkantį ugdymą, pasaulėžiūrą, religinius įsitikinimus, filosofines pažiūras, mitybą. Tradicinėse švietimo, ugdymo įstaigose ne visada pageidaujamo dėmesio bei poreikių patenkinimo sulaukia žmogaus individualybė. Todėl Kėdainių m. Krišnos sąmonės religinė bendruomenė pateikė prašymą teisinių paslaugų teikimo įstaigai, kuriuo prašo paruošti reikiamus procesinius dokumentus paraiškų pateikimui:

  • Krašto apsaugos ministerijai;
  • Sveikatos apsaugos ministerijai;
  • Lygių galimybių kontrolieriui, dėl galimybės kariuomenėje maitintis vegetariškai.

Už teisines paslaugas, dokumentų paruošimą, bendruomenė turi sumokėti 420 eurų.

Reikiama suma surenkama labai greitai. Ačiū visiems prisidėjusiems.