ISKCON logo

New Govardhan Ashram

Kėdainių Krišnos sąmonės bendruomenė

Renginiai

Damodaros mėnesio atidarymas

Renginio Data: spalio 31, šeštadienis, 18:20

Vieta: New Govardhan Šventykloje

Visą Damodaros mėnesį rytinės ir vakarinės programų metu kviečiame aukoti ugneles Viešpačiui Domodarai.

Sekmadieninė programa

Renginio Data: lapkričio 1, sekmadienis, 13:00

Vieta: New Govardhan Šventykloje

Visus maloniai kviečiame į sekmadieninę programą. Paskaitą skaitys JM Kešava Kripa pr.

Bendruomenės Harinama Šiauliuose

Renginio Data: lapkričio 7, šeštadienis, 10:30

Vieta: Šiauliai

Iš Pajieslio išvykstame 9.15 val.

Govardhan pūdžos šventė

Renginio Data: lapkričio 15, sekmadienis, 13:00

Vieta: New Govardhan Šventykloje

Visus maloniai kviečiame dalyvauti Govardhan pūdžos šventėje. Paskaitą skaitys JM Bhavananda prabhu

Prabhupados išėjimo diena

Renginio Data: lapkričio 18, trečiadienis, 16:00

Vieta: New Govardhan Šventykloje

Visus maloniai kviečiame paminėti Šrilos Prabhupados išėjimą

Bendruomenės Harinama Panevėžyje

Renginio Data: lapkričio 21, šeštadienis, 10:30

Vieta: Panevėžys

Iš Pajieslio išvykstame 9.15 val.

Damodaros mėnesio uždarymas

Renginio Data: lapkričio 30, pirmadienis, 18:20

Vieta: New Govardhan Ashram Šventykloje

Kviečiame atsinešti Prasado prie arbatos