ISKCON logo

New Govardhan Ashram

Kėdainių Krišnos sąmonės bendruomenė

Parama

Kodėl mus remti
New Govardhan ashramo veikla yra padėti žmonėms suvokti savo ryšį su Dievo Asmeniu. Todėl paremdami musų veiklą, Jūs tiesiogiai prisidėsite prie Viešpaties Čaitanyos Mahaprabhu ir Šilos Prabhupados misijos skleidžiant Švento Vardo šlovę. Net ir mažiausia auka mums yra labai svarbi ir vertinga.
Paramos būdai
 
Paramos būdasKaip paremti
Pervedant į sąskaitą

Pavadinimas: Kėdainių m. Krišnos Sąmonės religinė bendruomenė

Į/k: 302680103

Adresas: Ateities g. 1, Pajieslio kaimas, Kėdainių rajonas

Sąskaita: Swedbank LT65 7300 0101 3673 5518

Paskiriant 2 proc. pajamų mokesčio sumos, sumokėtos per metus

Vadovaujantis LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, kiekvienas mokesčių mokėtojas gali paskirti paramos gavėjo statusą turinčiai ne pelno siekiančiai organizacijai iki 1.2 procentų pajamų mokesčio sumos, sumokėtos per metus. Prašymą gyventojas turi pateikti iki šių metų gegužės 1 d. apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Formą galite pildyti dviem būdais:

1. Tiesiogiai internetu prisijungę per elektroninio deklaravimo sistemą

2. Užpildykite popierinę formą ir pristatykite į artimiausią VMI. Formą galima rasti čia

Paliekant aukų dėžutėje šventykloje  
Perduodant vienam atsakingų asmenų

Darius 8 628 47840

Nanda Kishor das 8 610 19122

Tikslinė parama departementams

Galite paremti mūsų departamentų veiklą:

Dievybių garbinimo – Dievybių puošimas, parafernalijos atnaujinimas, saldumynų Dievybėms gaminimas ir kt.

Sankirtanos – harinamų organizavimas, knygų platinimas.

Švenčių organizavimo – lektorių atvykimo išlaidos, vaišių ruošimas, gėlės ir kt.

Ūkio – komunaliniai mokesčiai, remonto darbai, švaros palaikymas ir kt.

Jusų auka gali būti tikslinė – savo paaukojimą galite paskirti konkrečiai šventei ar konkrečiai veiklai. Norėdami paaukoti konkrečiai veiklai prašome nurodyti paskirtį.

Visa parama ir paaukojimai yra griežtai naudojami pagal paskirtį Jei paaukojimas nėra tikslinis lėšos bus paskirstytos kiek įmanoma racionaliausiu bei reikalingiausiu būdu.

Orentacinės mėnesinės išlaidos

Ashramo išlaidos mėnesiui:

Dievybių garbinimo – 60 €

Švenčių organizavimo – 170 €

Sankirtanos – 30 €

Ūkio poreikiai – 90 €