ISKCON logo

New Govardhan Ashram

Kėdainių Krišnos sąmonės bendruomenė

Vegetarizmas kariuomenėje

2015 10 30

        Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Jam neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Taip pat yra nevaržoma šalies piliečio minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė. Kiekvienas turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus.

        Šiuo metu šalies socialinė sistema ne pilnai patenkina žmonių bendruomenės poreikių įvairovę. Realiai neįgyvendina dalies teisės rinktis savo vertybes atitinkantį ugdymą, pasaulėžiūrą, religinius įsitikinimus, filosofines pažiūras, mitybą. Tradicinėse švietimo, ugdymo įstaigose ne visada pageidaujamo dėmesio bei poreikių patenkinimo sulaukia žmogaus individualybė. Todėl Kėdainių m. Krišnos sąmonės religinė bendruomenė atstovaujama bendruomenės prezidento Egidijaus Pupkevičiaus, pateikė prašymą teisinių paslaugų teikimo įstaigai, kuriuo prašo paruošti reikiamus procesinius dokumentus paraiškų pateikimui:

  • Krašto apsaugos ministerijai; 
  • Sveikatos apsaugos ministerijai; 
  • Lygių galimybių kontrolieriui, dėl galimybės mokyklose, darželiuose, kariuomenėje maitintis vegetariškai. 

Už teisines paslaugas, dokumentų paruošimą, bendruomenė turi sumokėti 420 eurų.

Tai, kad būtų įteisinta vegetariška mityba švietimo įstaigose, kariuomenėje reikia palaikymo, pagalbos, finansų ir laiko.

Galinčius, prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo, kviečiame padėti, o kas gali paremti aukomis, prašome aukas pervesti į bendruomenės sąskaitą: 

Sąskaita: Swedbank LT65 7300 0101 3673 5518 

Gavėjas: Kėdainių m. Krišnos sąmonės bendruomenė.

Paskirtis: Teisinių dokumentų paruošimui

Kiti šaltiniai apie šią problemą: vlmedicina.lt

Tolimesnė projekto eiga:

2015.10.11 Reikiamos lėšos surinktos, nuoširdžiai dėkojame visiems prisidedantiems.

2015.10.22 Dokumentai jau beveik paruošti, artimiausiu metu bus išsiųsti ministerijoms.

2015.10.23 Dokumentai paruošti ir išsiųsti ministerijoms.

2015.10.30 Pirmieji atgarsiai apie tai LNK žiniose

Komentarai