ISKCON logo

New Govardhan Ashram

Kėdainių Krišnos sąmonės bendruomenė

Prisidėkite prie 2016 m. knygų platinimo maratono

2016 12 05

Marathon Top

Kasdien su džiaugsmu prisiminkime didžiausią Šrilos Prabhupados norą ir priesaką – platinti kaip galima daugiau jo knygų, suteikiant žmonėms galimybę gauti tikras žinias, išgirsti Dievo žodį ir skleisti Dievo sąmonę.

Tai ne šiaip sau knygos, tai šventraščiai. Kaip vieną svarbiausių tarnystės formų, knygų platinimą akcentavo ne tik Šrila Prabhupada, bet ir jo mokytojas Bhakti Sidhanta Sarasvati Thakuras.

Paramos ir labdaros fondas „Vedų žinios“ suteikia puikią galimybę pasitarnauti S.Prabhupadai ir Krsnai platinant transcendentines knygas ne tik per knygų platinimo Maratonus, bet paversti šią tarnystės formą savo kasdienybe.

Palengvint knygų platinimą, fondas „Vedų žinios“ suteikia galimybę knygas įsigyti įtin žemomis kainomis.

Knygų asortimentas ganėtinai gausus. Kiekvienais metais išleidžiamos vis naujos Š. Prabhupados knygos. 

Knygos pristatomos į bet kurią Lietuvos vietą. Atsiskaitymas už knygas ne iš kart, o jas išplatinus.

„Vedų žinios“ remia ir palaiko įvairias knygų platinimo iniciatyvas, steigia prizinius fondus, apdovanoja ir palaiko knygų platintojus.

Kiekvieną mėnesį išplatintų knygų rezultatai siunčiami pasaulinės Sankrtanos suvestinei.

Marathon Bottom

Artėjant S. Prabhupados knygų platinimo Maratonui, fondas „Vedų žinios“ ragina visus atsidavusiuosius prisiminti didžiausią S. Prabhupados norą ir linki galingo Maratono 2016. Iki pasimatymo per apdovanojimus!

Komentarai