ISKCON logo

New Govardhan Ashram

Kėdainių Krišnos sąmonės bendruomenė

Krišnos Sąmonės valstybinis pripažinimas

Jau beveik 30 m. Lietuvoje gyvuoja Krišnos Sąmonės judėjimas. Judėjimo nariai aktyviai vykdo dvasinę veiklą ir įvairiausius visuomeninius bei socialinius projektus ženkliai įtakojančius visuomenės socialinį, kultūrinį ir dvasinį vystymąsi - moko visuomenės narius nerūkyti, nevartoti alkoholio ir psichotropinių medžiagų, sveikai bei dorai gyventi, užsiima labdaringa veikla – maitina alkstančius (vien tik Kauno mieste nuo 1994 m. kiekvieną dieną išdalinama po 400 porcijų), rūpinasi skurstančiais ir kt. 

Lietuvos Krišnos Sąmonės judėjimas yra pasaulinės organizacijos ISKCON (International Society for Krishna Consciousness) dalis. Jos mokymas yra autentiškas, paremtas vediniais šventraščiais. Daugelyje pasaulio šalių (JAV, Australijoje, ES – Didžiojoje Britanijoje, Vengrijoje, Suomijoje, taip pat kaimyninėje Latvijoje ir kt.), Krišnos Sąmonė pripažinta kaip valstybinė religija.

Šių metų spalio 6 d. Kėdainių miesto Krišnos sąmonės religinėje bendruomenėje įvyko susirinkimas, kuriame nuspręsta siekti valstybinio Krišnos Sąmonės religijos pripažinimo. Todėl nutarta kreiptis į teisininkus. Proceso metu bus registruojama Lietuvos Krišnos sąmonės bendrija bei siekiama valstybės pripažintos religinės bendrijos statuso.

Kad galėtume pradėti rengti procesinius dokumentus, turime surinkti lėšas, kuriomis padengsime konsultacijas, teisininkų darbą, dokumentų rengimą, bendrijos atstovavimą. Konsultacijoms, dokumentų paruošimui dėl religijos pripažinimo reikalinga 3000 (trijų tūkstančių) Eur suma. 

Labai prašome visų praktikuojančių ir gerą linkinčių padėti pasiekti, kad Krišnos Sąmonės religija būtų pripažinta valstybės.

 

Auką prašome pervesti:

Kėdainių m. Krišnos Sąmonės religinė bendruomenė

Į/k: 302680103

Sąskaita: Swedbank LT65 7300 0101 3673 5518

Paskirtis: „Auka teisiniam procesui“ 

 

2017 gruodžio 3d.

Visą sumą surinkome. Labai ačiū visiems prisidėjusiems.