ISKCON logo

New Govardhan Ashram

Kėdainių Krišnos sąmonės bendruomenė
Prabhupada A. C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada, Tarptautinės Krišnos sąmonės bendrijos įkūrėjas, acarya