ISKCON logo

New Govardhan Ashram

Kėdainių Krišnos sąmonės bendruomenė
Bendruomenės Harinama Panevėžyje

Data: vasario 23, šeštadienis, 10:30

Vieta: Panevėžys

Iš Pajieslio išvykstame 9.15 val.

Bendruomenės Harinama Šiauliuose

Data: kovo 9, šeštadienis, 11:00

Vieta: Šiauliai

Iš Pajieslio išvykstame 9.30 val.

Bendruomenės Harinama Panevėžyje

Data: kovo 23, šeštadienis, 10:30

Vieta: Panevėžys

Iš Pajieslio išvykstame 9.15 val.

Prabhupada A. C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada, Tarptautinės Krišnos sąmonės bendrijos įkūrėjas, acarya