ISKCON logo

New Govardhan Ashram

Kėdainių Krišnos sąmonės bendruomenė
Bendruomenės Harinama Panevėžyje

Data: balandžio 27, šeštadienis, 10:30

Vieta: Panevėžys

Iš Pajieslio išvykstame 9.15 val.

Sri Gadadhara Pandit atėjimo šventė

Data: gegužės 4, šeštadienis, 13:00

Vieta: New Govardhan Šventykloje

Visus maloniai kviečiame į Sri Gadadhara Pandit atėjimo šventę kuri vyks New Govardhan Ashrame Pajieslyje.

Bendruomenės Harinama Šiauliuose

Data: gegužės 11, šeštadienis, 11:00

Vieta: Šiauliai

Iš Pajieslio išvykstame 9.30 val.

Prabhupada A. C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada, Tarptautinės Krišnos sąmonės bendrijos įkūrėjas, acarya