ISKCON logo

New Govardhan Ashram

Kėdainių Krišnos sąmonės bendruomenė
Bendruomenės Harinama Panevėžyje

Data: sausio 25, šeštadienis, 10:30

Vieta: Panevėžys

Iš Pajieslio išvykstame 9.15 val.

Šri Advaitos Ačarijos atėjimo diena

Data: vasario 1, šeštadienis, 13:00

Vieta: New Govardhan šventykloje

Visus maloniai kviečiame į Šri Advaitos Ačarijos atėjimo šventę su J. M. Druvananda prabhu

Nityanandos ir Varahadevos atėjimų šventė

Data: vasario 7, penktadienis, 16:00

Vieta: New Govardhan šventykloje

Kviečiame į sekmadieninę programą kurioje švęsime Nityanandos ir Varahadevos atėjimus su J. M. Vaišnava Seva prabhu.

Prabhupada A. C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada, Tarptautinės Krišnos sąmonės bendrijos įkūrėjas, acarya