ISKCON logo

New Govardhan Ashram

Kėdainių Krišnos Sąmonės Bendrija
panchatatva panchatatva panchatatva panchatatva panchatatva panchatatva govardhan gauranitai
Kviečiame vakarais paaukoti Damodarai ugnelę

Data: spalio 6, penktadienis 18:00-lapkričio 3, penktadienis 18:00

Vieta: Pajieslys

Damodaros mėnesį visus kviečiame vakarais (18:00 valandą) aukoti Damodarai ugnelę ir dainuoti Damodarą šlovinantį bhadžaną.

Bendruomenės Harinama

Data: Šiandien, spalio 21, šeštadienis, 10:00

Vieta: Panevėžys

Bendruomenės Harinama Panevėžyje. Iš Pajieslio išvykstame 8:45 val.

Prabhupados išėjimo diena

Data: spalio 23, pirmadienis, 11:00

Vieta: Pajieslys

Visus maloniai kviečiame paminėti Šrilos Prabhupados išėjimą.

Prabhupada A. C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada, Tarptautinės Krišnos sąmonės bendrijos įkūrėjas, acarya