ISKCON logo

New Govardhan Ashram

Kėdainių Krišnos sąmonės bendruomenė
Bendruomenės Harinama Panevėžyje

Data: Rytoj, birželio 22, šeštadienis, 10:30

Vieta: Panevėžys

Iš Pajieslio išvykstame 9.15 val.

Prabhupada A. C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada, Tarptautinės Krišnos sąmonės bendrijos įkūrėjas, acarya